2. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale 2020

2. behandling af budgettet – Dansk Folkepartis budgettale 2020
Det talte ord gælder.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti er yderst tilfredse med
årets budgetforlig.

For selvom det er sket på en trist baggrund, så er ældreplejen endelig kommet højt
op på den politiske dagsorden. Det kan ses i budgetforliget.

I Dansk Folkeparti er vi glade for, at byrådets øvrige partier er vågnet, og at der er
opbakning til vores kamp for en bedre ældrepleje, hvor der i højere grad er økonomi
til at skabe den pleje og omsorg, som vores ældre fortjener.

Vi er langt fra i mål endnu – men med budgettet her har vi taget et stort skridt i den
rigtige retning.

Derfor synes vi i Dansk Folkeparti, at vi først og fremmest skal glæde os på de
ældres vegne. Det er dem, som kommer til at mærke en ændring på baggrund af
forliget.

For os viser årets forhandlinger også, at det betyder noget, når et parti bider sig fast i
bordkanten og kæmper for det, som de finder vigtigst.

Der var ganske vist lagt et pænt beløb til Ældreområdet ind i borgmesterens
budgetudkast, og det vil vi gerne kvittere for, men takket være Dansk Folkeparti blev
det beløb mere end fordoblet til gavn for kommunens, og det er vi meget glade for.
De indlagte besparelser var vi dog ikke så glade for. Derfor gik vi i Dansk Folkeparti
ind i forhandlingerne med et ønske om, at de årlige grønthøsterbesparelser på
ældreområdet og andre velfærdsområder skrottes. Det er lykkedes og
finansieringsbidraget er derfor skåret voldsomt ned.

Det har også været vigtigt for os, at besparelser på administration og eksterne
konsulenter også rent faktisk bliver målrettet de forvaltninger, som har den største
forbrug af netop administration og eksterne konsulenter. Det er også lykkedes.
Det mest vigtige for Dansk Folkeparti er dog den markante tildeling af midler til
ældreområdet. Vi sætter med forliget gang i en række nye tiltag, som kommer til at
blive mærket derude ved de ældre.

Det var ikke sket uden Dansk Folkeparti ved bordet – det har tidligere års
budgetforhandlinger desværre vist os.

Vi gik ind til forhandlinger med store ønsker – også langt større end det, som det
var muligt at prioritere til årets forhandlinger. Men vi kan ikke pille håret af en
skaldet, og vi synes, at vi har taget et godt skridt i den rigtige retning.

I Dansk Folkeparti ser vi derfor også budgetforliget som starten på en vedvarende
prioritering af ældreområdet. Det kommer vi i hvert fald til at kæmpe for. For vi bliver
flere ældre. Og på trods af den store tildeling, så er der stadig lang vej igen før vi kan
tilbyde vores ældre den pleje og omsorg, som vi i Dansk Folkeparti synes de
fortjener.

De konkrete tiltag på ældreområdet, sker med udgangspunkt i råd fra borgere,
medarbejdere og eksperter.

Vi oplever eksempelvis ofte borgere i hjemmeplejen, som bliver utrygge ved, at der
kommer rigtig mange forskellige medarbejdere i deres hjem. Derfor gør vi ordningen
med fast hjemmehjælper permanent, så det i fremtiden i højere grad bliver det
samme team af hjælpere, som kommer ved den enkelte borger.

Med sidste års budgetforlig vedtog det øvrige byråd på foranledning af Dansk
Folkeparti, at der skulle lægges mere tid i vagtplanerne. Medarbejderne har ønsket,
at den ordning udvides til også at gælde aften- og weekendvagter. Det leverer vi
med budgetforliget.

Rapporten fra Implement om Kongsgården peger på en række af tiltag, som kan
bruges til at forbedre ældreområdet i Århus. De peger blandt andet på mere lokal
ledelse og kompetenceløft af medarbejdere. Det retter vi også fokus på med
budgetforliget.

For kommunens demente borgere er der også udsigt til et tiltrængt serviceløft.
Demenscentrum Århus er sikret et løft næste år og kigger nu frem mod nye og bedre
rammer, når plejehjemmet flytter til nye lokaler på Skovvangsvej.Til næste års
budgetforhandlinger er der så en opgave for at sikre det rette niveau, så vi kan
tilbyde en god og omsorgsfuld pleje til dem, som er forsvundet ind i demensens
mørke.

Andre vigtige tiltag er flere kvalitetssygeplejersker og serviceassistenter på
plejehjemmene. Som en del af plejeteamet på plejehjemmene skal sygeplejerskerne
løse opgaver med kvalitetssikring, dokumentation og oplæring af medarbejdere.
Flere serviceassistenter skal være med til at hæve niveauet af rengøring. På den
måde frigives tid hos sosu-assistenter, som kan prioritere omsorgsopgaver.

Vigtigst af alt er det dog, at byrådets øvrige partier endelig har indset, at
budgetmodellen på ældreområdet ikke er tilstrækkelig. Hullet i kassen er bare
vokset og de gamle har betalt regningen, men fra 2025 skal det være slut. Nu har
vi givet håndslag på, at budgetmodellen bliver opdateret. Det er historisk og godt for
kommunens ældre.

Som nævnt i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet, så står skattestigninger
ikke på side et i vores bog over oplagte finansieringskilder. Men vi mener, at vi med
udligningsreformen i år står i en særlig situation og derfor har vi sikret, at den lille
skattestigning går målrettet til at skabe en bedre velfærd i Århus især med fokus på
en værdig ældrepleje.

Der er naturligvis også andre driftsområder, som også har haft vores fokus. Vi er i
yderst tilfredse med, at socialområdet får et løft. De ekstra midler til grønne områder
er også en hjertesag for DF, da vi længe har kæmpet for flere parker og træer i vores
bysamfund og for skovrejsning mere generelt. Vi støtter med budgettet også op om
nogle af vores svageste ved at styrke misbrugsbehandlingen og støtten til
Værestedet. Vi synes også det er vigtigt at nævne, at vi nu afsætter midler til at tage
hånd om vores veteraner. Endeligt er vi glade for at kunne hjælpe nyuddannede og
arbejdsløse med at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter corona.

I forhold til den 10-årige anlægsinvesteringsplan, så har der jo været rigtig mange
gode forslag fra magistratsafdelingerne, og det har været et stort arbejde at prioritere
i dem. Vi synes dog, at vi har landet en fin balance, hvor vi især sikrer, at
anlægsinvesteringerne understøtter, at vi bliver flere og flere de kommende år.
Vi har sikret midler til nye plejehjem, nye handicapboliger og nye faglokaler på
folkeskolerne bare for at nævne nogle få eksempler. Det har også været vigtigt for
Dansk Folkeparti, at kommunens grundlæggende infrastruktur er på plads i takt med,
at kommunen vokser. Og derfor har det også været vigtigt for os at prioritere midler
til både cykelstier, veje og mere offentlig transport og især med et fokus på vores
oplandsbyer. Vi har også kæmpet for, at infrastrukturen bliver gearet til at håndtere
de ændringer af vores klima, som vi ved, der vil komme i fremtiden.

Der er meget få anlægsinvesteringer vi ikke kan se os selv i, og vi er også tilfredse
med, at der nu er sikret midler til vores grønne områder, mere natur og biodiversitet.
Vi har også sørget for at få afsat flere midler til en trafikcentral, hvilket er afgørende
for mobiliteten på vores vejnet det kommende årti. Vi er også glade for, at vi er med
til at etablere et naturvidenskabsmuseum af international standard. Det bliver et
kommende vartegn for Århus Kommune.

Med de ord vil vi i Dansk Folkeparti gerne takke for forhandlingerne og ser frem til at
se de mange gode tiltag blive omsat til virkelighed.

For en god ordens skyld skal vi sige, at vi tiltræder de tekniske korrektioner, valget
af statsgaranti og ændringsforslaget fra forligspartierne. Vi har sympati for Venstres
ændringsforslag, men vi har indgået en aftale, og den står vi naturligvis bag. Dermed
kan vi ikke tiltræde Venstres ændringsforslag.

Århus den 7. oktober 2020.