Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til initiativer mod samfundsundergravende parallelsamfund

Som udgangspunkt er Dansk Folkeparti positivt indstillet over for de fremlagte forslag. Vi mener dog langt fra, at forslagene løser de massive problemer, vi har med parallelsamfund i Århus. Dette skyldes hovedsageligt, at mange af forslagene er alt for ukonkrete og slet ikke konsekvente nok. Vi savner mere konsekvens i forsalgene, og så mener vi, at det tydeligt skinner igennem, at der er en berøringsangst over for islamisme, og at det ignoreres, at mange af problemerne med parallelsamfundene skyldes islamisme.

De nuværende forslag kan Dansk Folkeparti ikke stemme for, hvis ikke følgende ændringsforslag tilføjes til planen:

1. Socialt bedrageri – Kommunens medarbejdere skal følge byrådets vedtagelser nøje, og gældende regler skal overholdes til punkt og prikke. Det er helt forkert at snakke om en styrkelse af sanktioner, da disse må og skal benyttes fuldt ud. Er retningslinjerne ikke klare nok må dette ænders, således at den enkelte sagsbehandler ikke skal foretage individuelle bedømmelser.

2. Det skal ikke accepteres, at kommunens lokaler bruges til koranundervisning.

3. Danske traditioner på vores folkeskoler såsom juletraditioner og påsketraditioner må ikke afskaffes grundet religiøse hensyn.

4. Kønsopdelt svømning, hvor kvinder og mænd adskilles ene og alene pga. deres køn ud fra en religiøs tankegang, skal stoppes omgående i Århus Kommune. Fortsætter vi dendiskriminerende adskillelse, vil den negative indstilling over for kvinder fortsætte generation efter generation.

5. Såfremt der skal ansættes mentorer, så skal disse have en ren straffeattest – ligesom alle andre i kommunen.

6. Kommunale bygninger må ikke udlejes til arrangementer, hvor kvinder og mænd er adskilt ud fra religiøse særhensyn.

7. Det skal ikke accepteres, at man er på offentlig forsørgelse, fordi man ikke vil være på arbejdsmarkedet grundet religiøse eller kulturelle årsager.

8. Der skal være klare konsekvenser over for de personer, der ikke respekterer det danske retssystem og i stedet følger deres eget i form af et sharia- eller familieråd. Alle personer, der deltager aktivt i shariaråd, bør eventuelt dømmes efter selvtægtsparagraffen.

9. Der skal aldrig bygges en stormoské i Århus Kommune.

10. Ophævelse af tryghedsgarantien.

11. Gennemgang af alle kontanthjælpssager der har længere varighed end to år med henblik på at få undersøgt grundene til personernes langvarige fravær fra arbejdsmarkedet.

12. Lukning af Grimhøjmoskéen og overvågning af om foreningen genopstår.

13. Århus Kommune skal ikke modtage flere flygtninge. Vi skal gøre det klart over for Regeringen og Folketinget, at vi ikke kan modtage flere flygtninge i Århus Kommune, da vi i forvejen har massive integrationsproblemer.

14. Målopfyldning – Der skal være klare mål for, hvad de enkelte initiativer skal bidrage med.