Borgerlig Budgetkonference: Et styrket borgerligt samarbejde skal imødegå de røde partiers overbudspolitik

Borgerlig Budgetkonference: Et styrket borgerligt samarbejde skal imødegå de røde partiers overbudspolitik

De 6 borgerlige partier i det borgerlige valgforbund i Aarhus mødtes om kommunens budget for 2022-25

V, K og DF har netop indsendt tilsammen 103 forslag til de kommende budgetforhandlinger i Aarhus Kommune.

Forslagene er fordelt på alle 5 hovedområder i Kommunens forvaltning samt til Borgmesterens afdeling.

Torsdag d. 19. august har de 3 byrådspartier V, K og DF og de 3 øvrige partier i det store borgerlige valgforbund til kommunalvalget 16. November, NB, LA og KD, mødtes til borgerlig budgetkonference, som et led i opbygningen af et stærkere borgerligt samarbejde.

Partierne har diskuteret de borgerlige budgetforslag såvel som relevante overordnede temaer, med udgangspunkt i partiernes visioner, fælles værdier og prioriteter. De borgerlige partier står sammen om et fælles fokus på f.eks. en værdig ældrepleje, en styrkelse af handicapområdet, flere frie valg til borgerne, en bedre og mere en-strenget betjening af virksomhederne, mindre bureaukrati, økonomisk ansvarlighed, og en styrket indsats overfor parallelsamfund. Samtidig retter de borgerlige partier en kritik af de socialistiske partiers overbudspolitik, med udsigt til skattestigninger og øgede afgifter for borgere og virksomheder.

Citater og kontakt info.:

Venstre, Christian Budde (mobil 61650943Jeg er rigtig glad for vores gode samarbejde i den borgerlig familie. Aarhus har brug for at vi, på tværs af partimæssige forskelle, kan sætte en overordnet borgerlig retning for fremtidens Aarhus. Vi skal styrke velfærden på områder som fx ældre og handicapområdet, men samtidig huske på en økonomisk ansvarlighed. Det er den helt forkerte vej at gå, når det røde flertal endnu engang snakker om skattestigninger.

Konservative, Steen Stavnsbo (mobil 29337181) Hos Konservative, har vi stort fokus på et velfungerende borgerligt samarbejde, så jeg er glad for at vi er kommet godt fra start med både valgforbund og budgetsamtaler for de 6 borgerlige partier – det lover godt, synes jeg. Aarhus har brug for en styrket borgerlig værdipolitik, hvor vi har fokus på både mere og bedre kommunal service for pengene, men også mere kvalitet i vores velfærd, mere fokus på tryghed og livskvalitet for vores borgere, og naturligvis også gode rammer for vores erhvervsliv, så det kan vækste, skabe beskæftigelse og understøtte vores uddannelsessektor.

Dansk Folkeparti, ​Jakob Søgaard Clausen (mobil 61281786)

I samlet flok arbejder vi borgerlige partier på at vise århusianerne, at der er et godt alternativ til det nuværende røde flertal. Nok er vi forskellige partier i den borgerlige blok, men der er meget der forener os, og det har vi fokus på. For os i Dansk Folkeparti er der især fokus på ældreområdet, socialområdet og trygheden til efterårets budgetforhandlinger. Det er alle tre områder, hvor vi borgerlige partier kan finde stor fælles fodslag med hver vores dagsorden.

Nye Borgerlige, Henrik Arens (mobil 30313283)

Jeg er tilfreds med at vi borgerlige står sammen, imod det røde flertals snak om skattestigninger.  Aarhus Kommune har i 2021 et forventet budget over 22 mia. kr.. Der er altså masser af penge. Men politikerne skal stoppe med at fråse borgernes penge væk. Borgernes penge skal bruges fornuftigt, til gavn for og ude ved borgerne. Slut med ligegyldige rapporter, projekter og puljer. Fokus på kernevelfærden som desværre halter under det røde flertal.

Liberal Alliance, Jakob Rixen (mobil 40721541)

Det borgerlige samarbejde er kommet godt fra start, hvilket tydeligvis også er tiltrængt – da manglen på effektiviserende, afgifts- og skattereducerende budgetforslag desværre er slående. Det er på høje tid, at vi får trimmet maskinen – får pengene tilbage til borgerne og virksomhederne, så de kan stortrives i Danmarks bedste by. Vi har i fællesskab fokus på bedre service for pengene, optimale erhvervsvilkår, frit valg og økonomisk ansvarlighed, hvilket bør nogle af nøgleordene for fremtidens Aarhus.

Kristendemokraterne, Jens Juul Nielsen (mobil 27594351)

Jeg er rigtig glad for et borgerligt samarbejde med visioner for at ældreområdet og handicapområdet skal opprioriteres. Vores ældre og handicappede fortjener en bedre omsorg og mere fokus på livskvalitet, end de får i dag. Vi ønsker meget mere frihed og indflydelse til den enkelte borger. Det er vigtigt at fokusset rettes mod kommunens kerneopgaver i den kommende byrådsperiode.

D. 24-08-2021