Borgerlige i Århus Byråd: Sælg Jægergården og flyt forvaltningen ud af midtbyen

Pressemeddelelse:
Borgerlige i Århus Byråd: Sælg Jægergården og flyt forvaltningen ud af midtbyen

I forbindelse med næste uges budgetforhandlinger i Århus Kommune går de borgerlige i byrådet i samlet flok med et ønske om at flytte sociale forhold og beskæftigelsesforvaltningen (MSB) ud af midtbyen.

Med det nye kontorhus Blixens i Gellerup som forbillede foreslår Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Almaz Mengesha nemlig, at MSBs ansatte i forvaltningen fremover skal møde ind på arbejde et sted i sydbyen, og at Jægergården sælges, mens alle øvrige lejemål, som forvaltningen sidder i, opsiges.

Partierne ser flere fordele ved at flytte en hel forvaltning ud af midtbyen:

“For det første vil man kunne bruge de kommunale arbejdspladser aktivt til at understøtte en positiv udvikling i et af kommunens lokalområder i den sydlige del af Århus. Vi kan se, hvordan Teknik og Miljø i Blixens i Gellerup er med til at understøtte området, og det bør give inspiration. Derudover ligger en flytning også godt i forlængelse af en netop vedtaget ny organisering af MSB, hvor en samling af arbejdspladserne på én adresse kan være med til at understøtte forvaltningens samarbejde og i sidste ende medvirke til, at der bliver leveret et endnu bedre resultat end i dag. Et andet væsentligt argument er, at man med en udflytning af så mange kommunale arbejdspladser mindsker noget af trængeslen i midtbyen. Hvis MSBs mange medarbejdere får deres daglige arbejdsplads et andet sted i byen, samtidig med at de mange borgere, der daglig skal besøge forvaltningen, ikke længere skal ind til midtbyen, så vil det fjerne noget af presset” lyder logikken fra partierne.

Partierne forventer, at der vil være nogle økonomiske besparelser at hente ved at flytte en hel forvaltning væk fra nogle af midtbyens dyreste adresser. Partierne vil bruge et salg af Jægergården som finansiering til en ny bygning, som kan samle hele forvaltningen. Derudover foreslår de, at et eventuelt overskud skal bruges på at imødegå nogle af de store økonomiske udfordringer, der er på socialområdet i kommunen. I forhold til den konkrete økonomi i forslaget afventes der et svar fra forvaltningen på en forespørgsel fra partierne, som handler om forvaltningens lokationer og vurdering af økonomien relateret hertil.

Er der brug for yderligere kommentarer eller spørgsmål til ovenstående er partiernes kontaktpersoner:
Bünyamin Simsek, Venstre
Jette Skive, Dansk Folkeparti
Mette Skautrup, Det Konservative Folkeparti
Almaz Mengesha

Århus d. 12. september 2019