Dansk Folkeparti har sikret kernevelfærden i kommunens budgetforlig

Sent torsdag aften d. 20. september 2018 indgik et bredt flertal i Århus Byråd et budgetforlig. Årets budgetforhandlinger har været præget af besparelser, eftersom forudsætningerne i sidste års budgetaftale ikke viste sig at holde.

Dansk Folkeparti er efter dagens forhandlinger med i forliget. “Vi er med, fordi vi tør påtage os det nødvendige ansvar for at få kommunens budget i balance, og fordi vi har formået at trække besparelserne i den rigtige retning væk fra kernevelfærden” lyder det fra Dansk Folkepartis Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive.

Forhandlingerne tog sit udgangspunkt i et sparekatalog på 300 mio. som byrådet havde bedt direktørgruppen komme med. Ud af dette sparekatalog var der plads til at trække en række forslag ud, og her mener Dansk Folkeparti de har sat nogle tydelige aftryk:

“Generelt er vi endt med et forlig, hvor besparelserne tager et stort skridt uden om kernevelfærden. Der er i høj grad tale om fornuftige investeringer, effektiviseringer og administrative reduktioner, hvor især ældreområdet, handicapområdet og 0-6 års området holdes fri, og det er vi meget glade for” lyder det fra Jette Skive som kommer med nogle konkrete eksempler på spareforslag  Dansk Folkeparti har krævet fjernet: “Der bliver ikke sparet på bemandingen på plejehjemmene i aftentimerne, hvilket var en af vores værste tidsler. Klippekortene på plejehjemmene bibeholdes også i deres fulde størrelse, og de mest udsatte ældre går fri fra besparelser. På børn og ungeområdet er vi glade for, at forligspartierne er enige om ikke at lave de foreslåede besparelser på SFO og dagtilbud”.

På trods af udfordringerne med at få tilpasset budgettet var der også plads til enkelte nødvendige driftsudvidelser. Her mener Dansk Folkeparti også, at have gjort sin indflydelse gældende:

“Der afsættes midler til at starte et forsøg med kendt hjemmehjælp i hjemmeplejen. Det betyder helt konkret, at det i højere grad vil være den samme hjemmehjælper der kommer ud til en borger. Derudover har vi også sikret et løft til vintertjenesten, hvilket betyder vi kan annullere besparelserne i foråret og igen sikre der saltes og ryddes sne på cykel- og gangstier uden for ringvejen. Sidst men ikke mindst, så har vi sørget for, at forligspartierne tager udfordringerne med flere ældre handicappede seriøst, da det inden for få år vil medføre servicereduktioner på ældreområdet, hvis ikke budgetmodellen ændres” lyder det afslutningsvist fra Jette Skive.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, på: [email protected] eller 21 65 99 58.


DFs forhandlingsgruppe: Jette Skive, Daniel Pedersson, Jakob Søgaard Clausen, Knud N. Mathiesen.

Den 21. september 2018.