Dansk Folkeparti i Århus Kommunes forslag til Borgmesterens 10-punktsplan

Først og fremmest ønsker Dansk Folkeparti at påpege, at vi unders over, at mange af punkterne på planen ikke allerede er sat i værk. Det er forunderligt, at der skal en dokumentar på TV2 til, før borgmesteren tager initiativ til at gøre noget ved Aarhus’ parallelsamfund. Vi byder dog punkterne velkommen og glæder os over, at der endelig sker noget i Aarhus kommune. Vi anser de 10 punkter som en god start og ønsker at følgende bliver taget op til diskussion og eventuelt tilføjet til planen:

1) Ikke flere flygtninge til Aarhus

Integrationen har slået fejl i Aarhus – det må stå klart for enhver. Hvis vi på nogle måder skal lykkedes med at løse de massive integrationsproblemer, vi har i Aarhus, så mener vi, at Aarhus Kommune ikke skal modtage flere flygtninge. Fortsættes den nuværende tilstrømning af flygtninge til Aarhus vil dette blot gøre det endnu sværere at løse integrationsproblemerne. Derfor bør byrådet gøre det klart over for Regeringen og Folketinget, at vi ikke ønsker at modtage flere flygtninge i Aarhus Kommune.

2) Lukning af foreningen Grimhøj-moskéen

Vi opfordrer Regeringen og Folketinget til at lukke og opløse foreningen Grimhøj-moskéen. Moskéen er gang på gang blevet afsløret i sin direkte modarbejdelse af alle de demokratiske friheds- og ligestillingsværdier, vi har i Danmark. Vi mener, at foreningen står i vejen for at opløse parallelsamfundene i Aarhus, og derfor bør foreningen opløses, hvis vi skal have styr på integrationsproblemerne i kommunen.

3) Drop alle planer om en stormoské i Århus

Det glæder Dansk Folkeparti, at et flertal i byrådet har besluttet at droppe planerne om en stormoské på den påtænkte byggegrund tæt på Gellerupparken. Vi ønsker, at byrådet vedtager, at så længe vi har så massive integrationsproblemer i Aarhus, som der tydeligvis er, så hverken kan eller skal der være plads til en stormoské i Aarhus. Hverken i nærheden af Gellerupparken eller et andet sted i Aarhus. At bygge en stormoské med de nuværende massive integrationsproblemer vil blot betyde, at problemerne pakkes ind i fin arkitektur og marmor.

4) Sharia- og familieråd i parallelsamfundene

Der skal etableres et skarpt opsyn med, om der eksisterer religiøse sharia- og familieråd i Aarhus Kommune. Såfremt nogle i det kommunale system bliver opmærksomme på disse råd, skal de indberettes øjeblikkeligt. Aarhus Kommune skal tage kraftig afstand til disse råd, og kommunen skal gøre, hvad den kan for at få opløst rådende.

5) Udvidelse af Kontrolgruppen der beskæftiger sig med socialt bedrageri

Kontrolgruppen, der hører under Kultur og Borgerservice, skal udvides med det formål at sætte mere fokus på socialt bedrageri i den vestlige del af Aarhus.

6) Stresse radikaliserede grupperinger

Et godt redskab mod de radikaliserede grupperingerne og andre ballademagre i området vil være at ramme dem på økonomien. Vi skal have mere samarbejde med Skat og Motorkontoret med henblik på at afsløre og stoppe radikaliserede grupperingers sociale bedrageri. For eksempel unders vi over, hvordan man igen og igen ser eksempler på personer, der er på offentlige ydelser og samtidig kører i dyre biler.

7) Mere kontrol med borgere på kontanthjælp der tager på ferie

Der skal indføres en hårdere konsekvens af overtrædelse af ferierettigheder for folk på kontanthjælp. Kontanthjælpsmodtagere har ret til at rejse i sammenhægende to uger. Det forlyder dog, at rigtig mange overskrider denne grænse uden nogen egentlig konsekvens. Vi ønsker, at der indføres en kontant afregning, således, at man bliver trukket i kontanthjælpen hvis man bryder reglerne. Det skal ikke godtages, at kontanthjælpsmodtagere kommer med undskyldninger for deres brud på reglerne, for derefter at få pengene udbetalt alligevel.

8) Nyt kontrolsystem til kontanthjælpsmodtagere

For at effektivisere arbejdspartheden skal der laves et nyt kontrolsystem. Det kunne eventuelt være, at man som kontanthjælpsmodtager møder op til kontrol hver dag. Derudover, så ønsker vi, at kontanthjælpsmodtagere kommer ud og foretager opgaver i kommunen, som svarer til den kontanthjælp, de får. Det kunne for eksempel være, at kontanthjælpsmodtagerne skal ud og samle affald eller være med til at vedligeholde kommunens institutioner. Det er vigtigt, at kontanthjælpsmodtagerne ikke tager arbejde fra kommunens ansatte, men det må være muligt at finde områder, hvor kontanthjælpsmodtagerne kan gøre nytte i kommunen.

9) Ekstra fokus på at få kvinder af ikke-vestlige oprindelse i arbejde

Da vi er bekendt med, at mange kvinder af ikke-vestlig oprindelse har været på kontanthjælp i over 10 år, ønsker vi, at der kommer et større fokus på at få disse kvinder i arbejde. Det er direkte skadeligt for integrationen og en hån mod velfærdssamfundet, at man kan få lov til at være på kontanthjælp så længe. Der skal et øget fokus på at få disse kvinder i arbejde, og ønsker de ikke at arbejde pga. religiøse grunde, må deres offentlige ydelser tages fra dem.

10) Større fokus på sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere

Århus Kommune skal i højere omfang gøre brug af sanktioner overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke retter sig efter anvisningerne. Et eksempel på dette kunne være at en kontanthjælpsmodtager bliver trukket i sin ydelse, hvis personen siger nej til et job.

11) Nedbrydning af den religiøse tænkning

Skal vi have opløst de aarhusianske parallelsamfund, skal vi have nedbrudt den religiøse tænkning, som ikke-vestlige kulturer har plantet i vores boligområder: En tænkning, hvor alt enten er tilladt eller forbudt. Vi skal være helt konkrete, direkte og indgribende i forhold til de udslag i hverdagen som den religiøse tækning bevirker. Vi skal stille helt lavpraktiske forslag, som tvinger ikke-vestlige borgere til at leve i en vestlig kontekst. Disse forslag kunne for eksempel være følgende: Vi skal sikre at offentlige institutioner ikke forbyder svinekød for at tilfredsstille et religiøst mindretal. Vi skal ikke acceptere, at man på skoleområdet afskaffer julekirkesangen. Vi skal ikke acceptere, at kommunale midler bruges til at drive koranskoler, hvor man hjernevasker børn og unge til at leve efter imamernes ord. Vi skal gøre det klart, at det i Danmark ikke er i orden at adskille mænd og kvinder, hvorfor kommunen ikke skal leje eller låne lokaler ud til arrangementer, hvor kvinder og mænd skal skilles ad af religiøse hensyn. Nationale festdage og kristne helligdage skal ikke afskaffes eller tilsidesættes. Skoler og offentlige svømmehaller skal ikke lave ændringer i deres badeforhold for at tilgodese religiøse holdninger. Dansk Folkeparti i Aarhus Byråd mener, at hvis vi for alvor skal parallelsamfundene til livs så skal vi simpelthen trække en streg i sandet over det religiøse mindretal, som igen og igen får helt urimelige særhensyn.

Og vi skal gøre det klart, at hvis man vil leve i Danmark, så skal man leve i en dansk kontekst og respektere og rette sig efter den danske måde at leve på.

Afslutningsvis ønsker Dansk Folkeparti, at indsatsen hurtig bliver igangsat. Vi ønsker, at byrådets partier inden sommerferien får en gennemgang af hvilke tiltag, der er igangsat, og hvilke tiltag, der endnu ikke er. Derudover ønsker vi en evaluering af indsatsen efter et halvt år med fokus på, om der sket en udvikling.