Dansk Folkeparti ønsker at fastholde Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering

I 2012 besluttede Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF og Konservative i Århus Byråd med Budgetforlig 2013 at igangsætte et arbejde med at flytte Jydsk Væddeløbsbane. Med Pwc’s analyse af forudsætninger og muligheder for at opføre et nyt stadion i Århus, blev der åbnet for muligheden for at flytte Jydsk Væddeløbsbane og sælge byggerettigheder på grunden, hvor indtægten fra disse byggerettigheder kan bruges til at finansiere opførelsen af et nyt stadion og en ny atletikbane.

Forslaget mødte stor modstand fra mange borgere, der ikke ønskede, at det grønne område skulle bebygges. Den store modstand møder forståelse i Dansk Folkeparti, der heller ikke ønsker, at det grønne område bebygges. Partiet foreslår derfor nu, at forligsflertallet fra 2012 dropper beslutningen om at flytte Væddeløbsbanen, så byrådet i fællesskab kan træffe en beslutning om at bevare Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.

”Forslaget har medført mange reaktioner fra borgere, der i lokalmedierne og på de sociale medier har givet udtryk for, at de ikke ønsker, at det grønne område ved Væddeløbsbanen bebygges. I Dansk Folkeparti lytter vi naturligvis til borgerne og foreslår derfor, at byrådet træffer en beslutning om at bevare Væddeløbsbanen og dens grønne områder. Dermed slår vi fast med syvtommer søm, at Væddeløbsbanen også har en fremtid i Århus”, lyder det fra Jette Skive, der også ønsker fokus på de grønne områder:

De grønne områder er for tiden under et voldsomt pres af bebyggelse og fortætning. I området omkring Væddeløbsbanen er der en unik grøn oase, som vi i Dansk Folkeparti gerne vil bevare og værne om. Derfor foreslår vi også, at der laves en visionsplan for området, hvor den rekreative følelse er i centrum

Dansk Folkeparti mener også, at Væddeløbsbanen er en vigtig del af den århusianske kulturhistorie. ”Jeg synes, at en by er rig og viser overskud, hvis man har råd til at have sådan en oase, som Væddeløbsbanen, placeret så tæt på centrum. Det er værd at bevare. Det er ikke nok at give folk et sted at bo. De skal også have et sted at leve, og det kræver grønne områder”, lyder det fra Jette Skive.

Dato: 21-01-2019