Dansk Folkeparti prioriterer igen i år ældreområdet højest til budgetforhandlinger

Dansk Folkeparti prioriterer igen i år ældreområdet højest til budgetforhandlinger
I forbindelse med efterårets budgetforhandlinger har Dansk Folkeparti stillet 17 budgetforslag, der tilsammen løber op i ønsker for 170 mio. kr. alene på ældreområdet.
De 170 mio. kr. er kun et skridt i den rigtige retning lyder det fra Dansk Folkepartis rådmand, Jette Skive, der påpeger, at der de seneste 10 år er sparet 300 mio. kr. på ældreområdet i Århus:
Jeg så gerne, at ældreområdet i Århus fik de 300 mio. kr. tilbage, der er sparet de seneste 10 år. Men vi skal jo starte et sted og derfor ligger Dansk Folkeparti nu ud med 17 budgetforslag på ældreområdet. Vi peger på prioriteringer af forskellige størrelse men fælles for dem alle er, at de vil bidrage til at skabe en ældrepleje, hvor omsorg og nærvær er udgangspunktet.”

“Århus Byråd har barberet økonomien på ældreområdet så langt ned, at der i dag simpelthen ikke er tid og plads til også at yde grundlæggende omsorg. Derfor er et af de helt store ønsker for os, at vi begynder at arbejde med decideret omsorgspleje, så det i højere grad skal være en del af de daglige opgaver på plejehjem og i hjemmeplejen at have tid til også at yde omsorg for den ældre og til at være nærværende. Der skal være plads til, at man kan tage sig tid til at lægge en hånd på den ældres, hvis der er behov for det eller tid til at frisere håret efter et bad. Det er ikke nok, at der bare bliver ydet den basale pleje og praktiske hjælp. Der skal også omsorg til. Langt de fleste medarbejdere vil det gerne, men det er politikernes ansvar at sikre, at medarbejderne også får rammerne til det.” lyder det fra Jette Skive der fortsætter:
Udover decideret omsorgspleje peger Dansk Folkeparti også på et behov for mere tid i både hjemmeplejen og på plejehjemmene, ligesom vi ønsker en større årlig budgettildeling til ældreområdet. Vi stiller også med flere konkrete forslag til at hæve serviceniveauet for vores ældre. Vi kunne for eksempel godt tænke os, at modtagere af rengøring får mulighed for to årlige hovedrengøringer, oveni den rengøring de normalt modtager hver 14. dag.”
Ifølge Dansk Folkepartis rådmand, Jette Skive, er det ikke kun flere midler der skal til på ældreområdet:
Jeg er helt med på, at flere penge gør det ikke alene. Derfor sætter jeg som rådmand også gang i omfattende organisationsændringer på ældreområdet. Men alt det udgør kun ét ben. Det andet ben er økonomien og den skal vi have med. Det nytter ikke noget blot at skrue på tandhjulene i maskinrummet, hvis der fortsat ikke bliver tilført nok brændstof til motoren. Flere ressourcer er en forudsætning, hvis vi skal vende skuden.”
 
I forhold til hvordan Dansk Folkepartis mange ønsker skal finansieres lyder det fra Jette Skive:
“Nu skal vi først og fremmest have et overblik over, hvordan kommunens samlede økonomi ser ud de kommende år. Corona er jo en joker, som påvirker vores økonomi. Men jeg har en berettiget forventning om, at der vil være mange millioner at tilføre til ældreområdet. Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne gav 1,5 milliarder til velfærd og især flere ældre. Statsminister såvel som ældreminister har på baggrund af TV2s dokumentar tilkendegivet, at der skal flere penge til ældreområdet, så jeg forventer, at vi ser et markant løft i forbindelse med den kommende finanslov. Alt det har betydning for hvor stort et råderum vi har i Århus. Herefter er det benhård økonomisk prioritering, og for Dansk Folkeparti står ældreområdet klart øverst. Store kulturprojekter eller flere midler til letbanen må stå over. Når vi har et overblik over økonomien er Dansk Folkeparti derudover også klar på at pege på både hvordan vi kan omprioritere midler til ældreområdet og på hvordan vi kan få flere penge i kassen.” lyder det afslutningsvist fra Jette Skive.

Vedhæftet findes Dansk Folkepartis budgetforslag på ældreområdet. De behandles formelt set på byrådsmødet d. 12 august, hvorefter magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg skal belyse budgetforslagene fra Dansk Folkeparti sammen med de øvrige partiers forslag på området, inden de indgår i budgetforhandlingerne i september.

Læs budgetforslagene her: