DF med i aftale om udsatte boligområder og ghettoer i Århus

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti: DF med i aftale om udsatte boligområder og ghettoer i Århus

Sent tirsdag aften indgik et bredt flertal i Århus Byråd bestående af Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Konservative, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti en omfattende aftale om udsatte boligområder og ghettoer i Århus Kommune.

Dansk Folkeparti i Århus Byråd er yderst tilfredse med aftalen, som de mener tager et stort og vigtigt skridt i kampen mod parallelsamfund i Århus Kommune.

Årtiers forfejlet integrationspolitik har betydet, at vi i dag har store parallelsamfund og ghettoer i Århus Kommune. Det er områder, hvor kriminelle hersker, borgere lever på offentlig forsørgelse og hvor værdier og normer i strid med danske normer og kultur stortrives. Det tager vi nu endeligt et opgør med. I Dansk Folkeparti ønsker vi et markant opgør med parallelsamfundene og det er derfor opløftende, at så stort et flertal i Århus Byråd nu mener tiden er inde til at tage de nødvendige skridt for at afvikle parallelsamfundene” lyder det fra Dansk Folkepartis Knud N. Mathiesen der fortsætter:

Det har været afgørende for Dansk Folkeparti, at vi får omfattende nedrivninger og omdannelser i ghettoområderne. Flere blokke bliver nu revet ned i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven og områderne bliver åbnet op. Derudover bliver videoovervågning en del af omdannelserne af ghettoområderne, hvilket kan være med til at give borgerne en bedre tryghed i området. Vi er også yderst tilfredse med, at borgere på overførselsindkomst ikke skal genhuses i ghettoområder mere, som ellers var tilfældet i den tidligere helhedsplan for Gellerup. På den måde sikrer vi, at de samme mennesker ikke blot flytter tilbage og ødelægger den ændring vi forsøger at skabe i områderne”.

Dansk Folkeparti har også sat flere markante aftryk på aftalen. “Vi har blandt andet fået skrevet ind, at borgere der skal genhuses vil blive oplyst om deres muligheder for repatriering til deres hjemlande. Det er noget Århus Kommune absolut ikke har haft nok fokus på tidligere og som kan være med til både at mindske udfordringerne med at finde almene boliger til alle, men som også kan øge antallet af hjemsendelser til gavn for dem og kommunekassen.Der er jo mange der ønsker at vende hjem, fordi de ikke har følt sig tilpas i Danmark og ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Vi har mange flygtninge og indvandrere i Århus Kommune og dette kunne være det nødvendige skub for at de tager hjem i stedet for at leve på overførselsindkomst i Danmark. Vigtigst er det nok, at vi har sikret der ikke bliver mulighed for at bygge hverken moskeer eller muslimske friskoler i ghettoerne. Dermed er debatten om en stormoske lagt i graven og det er vi naturligvis yderst tilfredse med.” afslutter Knud N. Mathiesen.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til byrådsmedlem Knud N. Mathiesen på 20 26 31 33.

DFs forhandlingsgruppe: Knud N. Mathiesen (tv.), Jakob Søgaard Clausen & Daniel Pedersson