Et samlet borgerligt valgforbund til Kommunalvalget i Aarhus d. 16. november, 2021

Sammen om et styrket borgerligt Aarhus

Vi 6 borgerlige partier i Aarhus, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, har i dag indgået en hensigstserklæring om at indgå i et samlet borgerligt valgforbund til kommunalvalget 16. november i år.

Det borgerlige fællesskab er stort på en række centrale værdier og politikker, som f.eks. mindre system og mere borger, en værdig ældrepleje, flere frie valg til borgerne, en bedre betjening af virksomhederne, mindre bureaukrati, økonomisk ansvarlighed, indsatsen overfor parallelsamfund, øget tryghed og meget meget mere.

Vi har meget fællesgods og partiernes løbende samarbejde både lokalt og nationalt viser, at der er mange politiske områder, hvor vi kan arbejde tæt sammen.

Derfor har de 6 borgerlige partier i Aarhus besluttet at indgå i et fælles valgforbund. Vi ønsker ikke at evt. overskydende stemmer fra borgerlige partier går tabt og dermed reelt går til den socialdemokratisk ledede socialistiske blok.

Vi vil sammen signalere, at den borgerlige lejr i Aarhus står stærkt og både kan og vil samarbejde om at skabe et reelt alternativ til det socialistiske flertal, og at der er andre veje end den vej, som Socialdemokratiet og de socialistiske partier anviser.

Men vi er selvfølgelig også 6 forskellige partier. Derfor er der naturligvis både politiske områder og enkeltsager, hvor vi ser forskelligt på tingene. Det skal der være plads til – og der skal være en gensidig respekt for, at alle partier skal kunne profilere og positionere sig selvstændigt, både løbende og i valgkampen.

Ikke desto mindre, så ønsker vi et samarbejde om at formidle det borgerlige alternativ bedre til vælgerne og at styrke det borgerlige Aarhus.

Citater:

Venstre, Christian Budde: ”Jeg er super glad for at vi borgerlige partier kan spille hinanden gode og lave en fælles bane at spille på. Vi vil samarbejdet omkring et bedre og mere borgerligt Aarhus. Det kan bringe os langt”

Konservative, Steen Stavnsbo: “Det er et stærkt signal fra det borgerlige Aarhus, at vi kan samles i et stort fælles valgforbund. Der er, kort og godt, meget mere, der samler os, end der splitter os, og ikke mindst ønsket et styrket borgerligt Aarhus”

Dansk Folkeparti, Jakob Søgaard Clausen: “Nok er vi forskellige partier, men vi har alle et borgerligt udgangspunkt. Dansk Folkeparti er et borgerligt parti med et varmt hjerte, og derfor bakker vi naturligvis op om et bredt borgerligt samarbejde.

Nye Borgerlige, Henrik Arens: “Sammen står vi stærkest overfor Socialdemokraternes passive status quo politik. Trygheden er under pres. Alt for ofte kan vi læse om overfald på ældre medborgere, vanvidskørsel o.s.v. Vi har brug for en borgerlig renæssance med fokus på borgerne og ægte kernevelfærd”

Liberal Alliance, Jakob Rixen: “Aarhusianerne fortjener meget mere valgfrihed, bedre vilkår for erhvervslivet og styr på økonomien. Hvis den borgerlige fløj står sammen om det, som vi er enige om, kan vi i fællesskab gøre Aarhus endnu bedre”

Kristendemokraterne, Frank Engdal: “Som Danmarks Borgerlige midterparti, er vi glade for at være en del af dette samarbejde for at styrke det borgerlige alternativ i Aarhus. Vi har brug for en bedre balance mellem rød og blå i det kommende byråd – så vi kan få et bredt samarbejde på tværs af blokkene efter valget – til gavn for borgerne i vores kommune.”

d. 29. juni 2021.