Forhandlinger om hjælp til socialområdet

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti om forhandlinger om hjælp til socialområdet 

Til lokalpressen vedr. møde i forligskredsen bag budget 2021, Aarhus Kommune, afholdt torsdag d. 10. juni 2021.

Partierne var samlet for at drøfte et ønske fra SF og Enhedslisten om en akuttildeling af midler til socialområdet. Forligspartierne var enige om, at der var et behov for at tildele socialområdet 10 mio. kr. Men da der skulle peges på en finansiering slap enigheden dog op:

Dansk Folkepartis 1. suppleant, Jakob Søgaard Clausen, deltog i forhandlingerne og han siger om sammenbruddet:

“Vi ville meget gerne være med til at finde en god og konstruktiv løsning. Desværre stod flere partier herunder borgmesteren meget hårdt på, at alle områder skulle afgive midler til socialområdet. Vi er helt med på en omprioritering, mens vi synes bestemt ikke, at de varme hænder på ældreområdet skal holde for. Derfor foreslog vi, at ældreområdet blev friholdt for omfordelingen. Det ønske stod vi dog alene med, og så blev der ingen aftale.”

Dansk Folkepartis byrådsmedlem Knud N. Mathiesen deltog også i forhandlingerne og anerkender fuldt ud, at der er et behov for et løft på socialområdet: “Med de sager vi har set fra forskellige botilbud gentagende gange, så står det da sole klart, at der er behov for at få prioriteret nogle midler akut til socialområdet. Det er meget betænkeligt, at der fortsat er store problemer og bliver oparbejdet gæld på socialområdet. Jeg forstår ikke, at den socialdemokratiske rådmand ikke har bedre styr på sit område, og at borgmesteren ikke vil være med på at finde en ordentlig løsning for socialområdet”.

d. 10. juni 2021