Jakob Søgaard Clausen

Kandidat til Århus Byråd for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget d. 16. november 2021.

Du skal være velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål:
Mobil: 61 28 17 86
Email: [email protected]
  

Om Jakob Søgaard Clausen – byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Århus Kommune

Bemærk: Denne side er under opbygning.

Mit navn er Jakob Søgaard Clausen. Jeg er kandidat til Århus Byråd for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Her på siden kan du læse mere om mig, og om hvad jeg går til valg på.


Jakob Søgaard Clausens mærkesager

Jeg er en af de yngre kandidater. Folketingets arbejde i de kommende år vil få afgørende betydning for min og alle andres fremtid. Jeg mener, det er vigtigt, at nogle af os unge, som skal leve i fremtidens Danmark, også får indflydelse på, hvordan det kommer til at se ud. Jeg vil kæmpe for, at fremtiden gøres bedre. For at Danmark gøres bedre. Derfor har jeg følgende tre mærkesager som folketingskandidat for Dansk Folkeparti, som er afgørende for hvilket Danmark jeg og alle andre får i fremtiden.

Giv danskerne mere indflydelse – flere folkeafstemninger

Tiderne udvikler sig, og det bør demokratiet også. Derfor mener jeg, at det er på tide, at danskerne langt oftere bliver spurgt ved folkeafstemninger om vigtige emner for vores land. For danskerne skal have mere indflydelse. Det kunne eksempelvis være en folkeafstemning om vores medlemskab af EU, eller om mere etiske spørgsmål som eksempelvis forbud mod omskæring af børn under 18 år.

Strammere udlændingepolitik – færre ind, flere ud

En alt for stor indvandring fra ikke-vestlige lande har sat Danmark under pres. Vores frihed, lighed og velfærd står for fald. Jeg mener det er tide at sige stop. Vi skal ikke modtage flere asylansøgere i Danmark. Jeg mener, at vi kan hjælpe mange flere i nærområderne. Derfor skal der færre ind. Jeg mener også, det er på tide, at flere flygtninge sendes tilbage til deres hjemlande, som de skal være med til at genopbygge. Og begår en udlænding kriminalitet i Danmark skal vedkommende udvises omgående!

Danmark i balance – flere udflytninger

Regeringen og Folketinget har taget de første spæde skridt mod et Danmark i bedre balance. Det har de gjort med udflytninger af statslige arbejdspladser fra København til resten af Danmark, ligesom lokale og regionale medier er blevet styrket. Potentialet er dog slet ikke udløst endnu. Der kan stadig udflyttes flere statslige arbejdspladser, og vi bør gå videre og udflytte eksempelvis uddannelsesinstitutioner. Alt skal ikke centreres i de store byer.

Foto: Axel Schütt


Byrådskandidat Jakob Søgaard Clausens baggrund

Jeg bor i Lystrup sammen med min forlovede Michelle og vores skønne cocker spaniel hvalp, Charlie. Jeg kommer oprindeligt fra Thy i Nordvestjylland, hvor jeg er vokset op på en gård i en søskendeflok på fire. Jeg har haft fritidsjobs ved forskellige landbrug siden jeg var 13 år, og har en kandidatgrad i Statskundskab ved Aarhus Universitet. Til dagligt arbejder jeg på Århus Rådhus som konsulent i ledelsessekretariatet i Sundhed og Omsorg.


Støt min valgkamp

En valgkamp koster, og Dansk Folkeparti stiller begrænsede midler til rådighed for os byrådskandidater. Derfor modtager jeg gerne ethvert beløb til min valgkamp. Indsamlede penge vil ubeskåret gå til valgannoncer og andet valgmateriale til min valgkamp til Århus Byråd. Økonomiske bidrag kan overføres til Århus Lokalforenings partikonto på:
Reg. nr. 
Kontonr. 
Husk at skrive “Til Jakob” eller lignende, så vores partikontor ved, at beløbet skal gå til min kampagne.

Har du lyst til at hjælpe mig i Århus Byrådet som repræsentant for Dansk Folkeparti ved at dele nogle af mine foldere ud i postkasser i dit nabolag, skal du også være hjertens velkommen til at kontakte mig. Send gerne en mail på [email protected] Så finder vi ud af noget.


Hvad mener byrådskandidat Jakob Søgaard Clausen…

 • om det danske medlemskab af EU?

  Jeg mener, at EU har udviklet sig til noget markant anderledes end det EF, som danskerne sagde ja til dengang i 1972. Stille og roligt har vi afgivet mere og mere magt til EU, og i dag er der stort set ikke et område, som ikke er påvirket af vores EU-medlemskab. Derfor vil jeg arbejde for, at der udskrives en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab. Jeg vil stemme for en udmeldelse.

 • om den danske natur?

  Jeg elsker den danske natur og er vokset op midt i den på en gård i Nordvestjylland.
  Derfor går jeg også meget op i, at vores natur holdes ren og flot. Selv går jeg gerne en tur og samler affald, som her ved Vesterhavet i december 2018.

 • om klima?

  Jeg mener, at det er sund fornuft, at vi bliver bedre til at genbruge vores ressourcer og producere billig, vedvarende energi. Men det skal ske på en nem og overskuelig måde, hvor affald eksempelvis bliver sorteret på et sorteringsanlæg fremfor hjemme ved den enkelte husstand. Klimaforandringerne skal tages alvorligt og vi er godt på vej. Læs mere her.

 • om grænsekontrol?

  Jeg er glad for grænsekontrollen og mener, at den danske grænsekontrol skal gøres permanent og udbygges med mere bemanding og teknologi. Derudover skal den dække alle grænseovergange og gælde for både ud-og indrejse i Danmark.
  For mig er det sund fornuft, at vi har styr på, hvem der er i vores land.

 • om straf?

  Der er alt for meget fokus på kriminelle og alt for lidt fokus på ofrene. Man skal ikke undervurdere effekten af en hurtig og konsekvent dom. Når det er sagt, så mener jeg ikke, at en ordentlig, hård, straf og resocialisering er hinandens modsætninger.
  Voldelige overfald skal naturligvis straffes hårdt og konsekvent. Læs mere her.

 • om religiøse særhensyn?

  Vi skal ikke acceptere religiøse særhensyn, hvor man eksempelvis fjerner svinekød fra menuen i offentlige institutioner eller kønsopdeler svømningen i offentlige svømmehaller! Læs mere her.

 • om konventioner?

  Vi bliver nødt til at tage et opgør med de forældede konventioner, der står i vejen for, at Danmark kan føre en fornuftig udlændingepolitik.

 • om dyrevelfærd?

  Dyrene har ikke selv en stemme. Med mig og Dansk Folkeparti har de en stemme. Vi skal fortsat forbedre dyrevelfærden i Danmark, og så vil jeg kæmpe for, at vi får et egentligt dyrepoliti, så vi kan tage god hånd om dyrene i Danmark. På billedet ses mine forældres hund Ludwig.

 • om ældreområdet?

  Der kommer flere ældre, og vi skal naturligvis sikre, at de ældre, som har knoklet hele livet, også får en værdig alderdom og får den hjælp, de har behov for. Det er trods alt dem, som har været med til at opbygge vores velfærdsstat.

 • om pensionsalderen?

  Pensionsalderen bør ikke hæves. Derimod bør det gøres muligt for medarbejdere at trække sig tidligere tilbage, hvis de er nedslidte. I nogle fag bliver man nemlig hurtigere nedslidt end i andre, og derfor bør det være muligt for nedslidte medarbejdere, der har udført deres pligt, at trække sig tidligere tilbage.

 • om kollektiv trafik?

  Jeg ønsker at styrke den kollektive trafik – især i de mange landområder, som har oplevet en dårligere betjening i de seneste år. Derudover vil jeg også arbejde for, at prisen sænkes.

 • om skattelettelser?

  Jeg vil prioritere velfærd. Skulle der blive råd til skattelettelser, skal de komme dem med de laveste lønninger til gode, så det bedre kan betale sig at arbejde.

 • om videoovervågning?

  Jeg synes slet ikke, vi har nok videoovervågning i Danmark og ønsker derfor, at der opsættes langt flere kameraer. Det vil både være godt i forhold til at begrænse kriminaliteten i visse områder, ligesom det er et effektiv værktøj til at opklare forbrydelser og få fundet og straffet de rigtige. Derudover vil det lette politiets arbejde og frigive nogle politiressourcer, som kan bruges til at opklare anden kriminalitet. Læs mere her.

 • om hvad der er vigtigt lokalt?

  Lokalt kæmper jeg for tre ting:
  1) En Kattegatforbindelse der vil binde Danmark bedre sammen og bringe hovedstaden tættere på Danmark.
  2) En udbygning af E45, da en fremkommelig motorvej er en forudsætning for forsat vækst og udvikling i såvel Østjylland som hele Jylland.
  3) En udflytning af studiepladser fra Århus, da det vil være til gavn for både de områder, som modtager studiepladserne, Århus som vil opleve et faldende pres på boligmarkedet, og de studerende som ikke er nødsaget til at flytte til storbyen for at studere.

 • om alt muligt andet?

  Vil du gerne have uddybet noget af det, jeg skriver, eller kunne du tænke dig at vide, hvad jeg mener om emner, som ikke er nævnt her? Så skal du være velkommen til at kontakte mig. Du kan sende en mail på [email protected] eller skrive til mig på Facebook (klik her).

Stem personligt på Jakob Søgaard Clausen?

Jeg håber, du vil tænke over, om vi har de samme holdninger på nogle af de punkter, som betyder allermest for dig. Har vi det, så stem personligt på mig – Jakob Søgaard Clausen, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Århus. Husk, at netop din personlige stemme kan være med til at afgøre, hvem der kommer til at sidde i Århus Byråd for Dansk Folkeparti.


Udvalgte debatindlæg

Herunder kan du læse fem udvalgte debatindlæg, som jeg har skrevet gennem tiden:

(Klik på indlægget for at læse det)
Abstrakte og ukonkrete planer mod parallelsamfund
Luk Grimhøj-moskéen!
Udflyt folketingspolitikerne
Klimadøren er for længst sparket ind – nu handler det om at finde fælles løsninger
Hjemsendelser er den bedste ulandsbistand


Udvalgte medieartikler

Herunder kan du læse fem udvalgte artikler, som jeg medvirker i:

(Klik på artiklen for at læse den)
Chikane: Politi måtte beskytte ungdomspolitikere mod topløse demonstranter
Brosten gennem rude: Ung DF’er offer for groft hærværk
Stormoské i Århus får minaret – det tyrkiske religionsministerium står bag
DF Ungdom på affaldsmission
Ung DF’er har besøg fra Myanmar under valgkampen


Følg Jakob Søgaard Clausen på de sociale medier:

Hvis du vil følge mit politiske arbejde, og blive endnu klogere på hvem jeg er, og hvilke holdninger jeg har, så skal du være velkommen til at følge mig på de sociale medier:
  

Opdateret: 04-04-2021

Portræt af Jakob Søgaard Clausen – folketingskandidat for Dansk Folkeparti:

Jakob Søgaard Clausen er folketingskandidat og spidskandidat i Århus Østkredsen. Du kan stemme personligt på Jakob Søgaard Clausen som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i hele Østjylland, hvilket vil sige: Århus, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens og Hedensted. Jakob Søgaard Clausen er én blandt Dansk Folkepartis 11 folketingskandidater i Århus og Østjyllands Storkreds. Jakob Søgaard Clausen arbejder sammen med Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive i Århus Byråd, hvor Jakob Søgaard Clausen arbejder som studentermedhjælper for Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Århus Byråd. Byrådsgruppen i Århus består udover Jette Skive også af Knud N. Mathiesen, der også er folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Århus og Østjylland. Du kan som sagt stemme på Jakob Søgaard Clausen som folketingskandidat i hele Østjylland. Dermed er Jakob Søgaard Clausen folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Norddjurs. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Syddjurs. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Randers. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Favrskov. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Skanderborg. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Odder. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Hedensted. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti på Samsø. Jakob Søgaard Clausen er i en alder af 25 år en af de yngre kandidater til Folketinget. Han har tidligere været opstillet til kommunalvalget i Århus Kommune, hvor han arbejdede tæt sammen med Jette Skive og var med til at få hendes mærkesager bredt ud. Dansk Folkeparti har nogle mærkesager, som Jakob Søgaard Clausen vil kæmpe for, hvis han bliver valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i Århus og Østjylland. Jacob Søgaard Clausen er gennem tiden blevet interviewet af en lang række af medier herunder TV2 Østjylland og Den Korte Avis. Til folketingsvalget i 2019 vil det være første gang Jakob Søgaard Clausen stiller op til et folketingsvalg som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Århus og Østjylland. Hans mærkesager som folketingskandidat for Dansk Folkeparti kan du læse om her på siden.