Skive ønsker offentliggørelse af Kongsgården optagelser

Pressemeddelelse: Skive ønsker offentliggørelse af Kongsgården optagelser
Forud for onsdagens byrådsmøde, hvor Aarhus Byråd skal diskutere, om skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården kan og skal offentliggøres, fremfører to advokater, som Århus Stiftstidende har talt med, at det er op til Aarhus Kommune selv at bestemme, om TV2 må vise optagelserne. Artiklen får Dansk Folkepartis rådmand Jette Skive til at reagere.

 ”Jeg har læst Stiftens artikel med stor interesse. Det har været mit ønske hele vejen igennem, at optagelserne skal offentliggøres, men jeg skal jo overholde den lovgivning, som vi har i Danmark – præcis som alle andre demokratisk valgte politikere skal. Advokaterne i Stiften har jo ikke adgang til de samme oplysninger som retten, så de udtaler sig på et ufuldstændigt grundlag. Derfor er der behov for at få endeligt klarhed over sagen.” lyder det fra rådmand Jette Skive.

 ”Det er jo ikke ukendt, at jurister og advokater fortolker lovgivning på forskellig måde, og det er jo derfor, vi har domstolene. Og fogedretten har jo fastslået, at Kommunen har som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet. Den afgørelse har både borgmesterens/sundhed- og omsorgs jurister og vores eksterne jurister taget udgangspunkt i, og derfor har det ikke været muligt at trække fogedforbuddet tilbage. På udvalgsmødet fik vi fremlagt og gennemgået Aarhus Kommunes eksterne advokatfirmas vurdering og de skriver at ”Det er imidlertid vores opfattelse, at Aarhus Kommune ikke kan tage “bekræftende til genmæle”, uden at dette vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens pligt (jf. ovenfor) til at beskytte en beboer på et kommunalt plejehjem mod krænkelser. Så det er jo mildes talt noget af en anden udlægning, som advokaterne i Stiften kommer frem til uden at kende hele sagen og kendelsens indhold” fortsætter Jette Skive, der nu vil bede borgmesterens afdeling om en ny vurdering.

 ” Jeg er politiker og ikke jurist, så jeg bliver nødt til at forholde mig til de juridiske inputs jeg får. Ifølge styrelsesvedtægten har Borgmesteren og borgmesterens afdeling den overordnede juridiske funktion, så derfor går jeg ud fra, at de sammen med sundhed og omsorgs jurist samt de eksterne jurister har givet os den korrekte rådgivning. Viser det sig, at både Aarhus Kommunes jurister og kommunens eksterne jurister tager fejl, så er det naturligvis meget ærgerligt. Hvis der er nogen som helst mulighed for, at optagelserne kan blive offentliggjort, så er det naturligvis det de skal. Derfor beder jeg nu borgmesterens afdeling om at vurdere, om det er muligt” lyder det afslutningsvist fra Jette Skive.

12-05-2020