“Straffesag mod vognmandsfirmaet Kurt Beier – kan det sammenlignes med ældreplejen?” af Knud N. Mathiesen

Straffesag mod vognmandsfirmaet Kurt Beier.

Kan det sammenlignes med ældreplejen

Der tales meget om at vi skal behandle vores personale på en ordentlig måde, og det skal vi selvfølgelig, men det gælder også de ældre på plejehjem,

og på vores bosteder for psykiske handicappede, de skal også behandles ordentlig, og der skal være en ordentlig pleje og en ordentlig omgangs tone.

Men hvad med de virksomheder der udnytter udenlands arbejdskraft, bl.a. filippinske chauffører, som er sket i Sønderjylland.

Nu er der rejst en straffesag mod vognmand Kurt Beier i Sønderjylland samt ledende personer i tilknytning til selskabet, har overtrådt straffelovens paragraffer, der omhandler åger af særlig grov beskaffenhed.

Chaufførerne boede i slumlignede beboelse, med meget ringe tilknytning til toilet og køkkenforhold. Som den pågældende vognmand havde ansvaret for, Og samtidig fik de en meget lille løn.

Hvorfor nævner jeg vores plejehjem, det gør jeg, for der har også været Krænkelser på visse plejehjem og en utilstrækkelig pleje, og en dårlig omgangstone, men forskellen er at plejepersonalet er ansat af kommunen, formentligt med en alt for lille normering, som har stået på i flere år, der er sparet op til 25 % på vores bosteder for psykiske handicappede, og store besparelser på vores plejehjem, igennem årene. Det er politikerne der har ansvaret for disse besparelser og ikke personalet, men personalet og de ledende medarbejdere har ansvaret for en ordentlig pleje og en god omgangstone.

Ved en privat virksomhed, er det noget ganske andet, som det er sket ved vognmanden i Sønderjylland, der gør man disse umenneskelige Krænkelser for egen vindings skyld, der er det kroner og øre det handler om. Det er ikke tilfældet på vores plejehjem, der er man ansat, man arbejder ikke for egen vindings skyld, man er aflønnet af kommunen. Et gammelt ordsprog siger: behandl dine medmennesker som du ønsker selv at blive behandlet.

Det ville være dejligt om man som privat virksomhed ville leve op til dette, det der er sket ved vognmanden i Sønderjylland er krænkende. Som offentlig myndighed skal man selvfølgelig leve op til det samme, og personalet skal være veluddannet, og ledelsen skal være sit ansvar bevist.

Kan straffe sager komme på tale i det offentlige, måske? bl.a. som chef. Hvis man ikke introducerer sit personale i hvad der skal til for en ordentlig pleje og selvfølgelig en ordentlig omgangstone, og ikke bare laden stå til, Hvis ældre eller handicappet udsættes for krænkelser, og ikke får den fornødne pleje, som er man har ret til, har både personalet og chefen et problem, som i sidste ende kan føre til fyring og måske også en straffesag, hvis det er af en særlig grov beskaffenhed.

Det er en leders ansvar, at man lever op til sit ansvar, derfor får man også som leder en højere løn.

Politikere kan udskiftes af befolkningen hver 4 år i det kommunale system.

En virksomheds ejer skal også være sit ansvar bevist, det gælder også de ledere der er ansat i virksomheden.

Så konklusionen må vel være, uanset om man er leder i en privat virksomhed, eller en offentlig, skal man være sit ansvar bevist, er man ikke det kan man retsforfølges.

Byrådsmedlem

Knud N. Mathiesen